برای بستن ESC را فشار دهید

اعتبار سنجی برچسب محصولات دارویی به وسیله سیستم های مبتنی بر بینایی ماشین

تولیدکنندگان در صنعت همواره به دنبال دستگاه لیبل چسبانی هستند، که در کنار چسباندن لیبل قادر به بازرسی و اعتبارسنجی آن نیز باشد. دستگاه های لیبل چسبان موجود در بازار…

ادامه خواندن